Shop Mobile More Submit  Join Login


                             "Kalayaan"

                 Mga Bulaklak na sumasayaw kasama ang hangin
                 Mga Puno na ang mga Dahon ay Kumakaway
                 Kinakawayan ang mga kapwa Puno
                 Kasayahan nila'y Hindi Masukat

                 Parang ganoon din tayo mga tao
                 Nangangailangan ng Kalayaan
                 Mismo galing sa ating Kalooban
                 Kaya wag Abusuhin ang ating buhay
         
                 Buhay na binigay ng Maykapal
                 Wag itong sayangin dahil ito ay importante
                 Puso't Kaluluwa't nakatutok sa Panginoon
                 Siguradong Kalayaan ay Matatamo

                 Kaya Tayo mga Kapwa Pilipino
                 Mabuhay tayo na parang wala ng bukas
                 Dahil ang Buhay ay Isa lang
                 Ang buhay ay hindi Mauulit

              
Para sa mga Pilipino, Naggawa ako ng Tula,

Para Maipahayag ang Kalayaan para saakin

Sana magustuhan ninyo.. ^^
:iconhazelkatherineswift:
hazelkatherineswift Featured By Owner Nov 7, 2012
wag ka sana magalit sa aking sasabihin pagkat sa'king pagkakaalam ang tula ay may rhymeung sa iyo po ay malalim
ngunit wla pong rhyme

opinyon lamang po
Reply
:iconblueicey:
BlueIcey Featured By Owner Nov 7, 2012  Hobbyist General Artist
^^ Okay lang naman iyon~ Mayroon din ng mga tulang hindi rhyme pero ang pinili kong gawin ay hindi rhyme dahil hindi ako magaling gumawa ng mga may rhyme. :)
Reply
:icongrimripper170:
grimripper170 Featured By Owner Sep 13, 2013
Opo tama po yun, may ganoon pa din pong mga tula, marami kasing iba't ibang klase ng tula, ngunit ayos lang iyon, dahil aking nagustuhan ang iyong tulang pilipino.
Reply
Add a Comment:
 
×

:iconblueicey: More from BlueIcey


More from DeviantArtDetails

Submitted on
April 24, 2012
File Size
2.7 KB
Link
Thumb

Stats

Views
20,588 (7 today)
Favourites
1 (who?)
Comments
3
×